Mapa Sentymentalna Lublin

MAPA SENTYMENTALNA LUBLIN

Jak wygląda otoczenie, w którym na co dzień przebywamy? Nasze najbliższe ulice, place zabaw, skwery? Które ścieżki najczęściej przemierzamy? Czy jest w nich coś magicznego? Ważnego dla nas? Jakie są miejsca, które lubimy? Które przestrzenie omijamy? Które chcielibyśmy zmienić?

Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi z mieszkańcami poszczególnych dzielnic tworząc cykl Map Sentymentalnych, map, które pokazują miejsca ważne symbolicznie dla ich mieszkańców.

Projekt zakłada szereg działań badawczych i animacyjnych, m.in.: realizację spacerów po dzielnicach, wywiadów z mieszkańcami, warsztatów, współpracę z różnymi grupami wiekowymi i wymianę poglądów, wspomnień i refleksji. Pozwoli to na poznanie na nowo swoich osiedli i porównanie naszych prywatnych perspektyw, a finalnie, zamkniecie ich w niecodziennych mapach sentymentalnych, które oddamy mieszkańcom.
Projekt realizowany ze środków Miasta Lublin, w ramach Programu „Dzielnice Kultury” jako element programu obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

Realizatorem projektu jest Lubelska Grupa Badawcza.

https://www.facebook.com/Mapa-Sentymentalna-Lublin-183260212184032/

Leave a Reply